Liisa Pylkkänen

TAIDEHALLINNON JA TEATTERITYÖN TAITAJA

ESITTELY

Tervetuloa kotisivuilleni! Olen Liisa, helsinkiläinen teatteritaiteen moniottelija sekä taidehallinnon ja tuotannon korkeakoulutettu ammattilainen.

Teatterikärpänen puri minua jo 9-vuotiaana ja sen jälkeen se on ollut menoa: koko elämäni on pyörinyt tavalla tai toisella teatterin ympärillä. Ensirakkauteni oli tietenkin näytteleminen, mutta aikuisena intohimoni on saanut uusia suuntia aina ohjaamisesta hallintorakenteiden koukeroihin sekä tuottajan työhön.

TEATTERIALAN MONIOTTELIJA


- JOHTAMISTAIDOT

- TUOTANTO

- TAITEELLINEN TYÖ

- PEDAGOGINEN TYÖ

- OPETUS JA OPETUSHALLINTO

- ESIINTYMINEN


KOULUTUS


AMMATILLISET TUTKINNOT


Musiikin maisteri (MuM) - taidehallinnon koulutusohjelma / Master of Music degree in Arts management. Englanninkielinen maisterikoulutus, Sibelius-Akatemia, 2020.

Filosofian maisteri (FM). Pääaine folkloristiikka, sivuaineet viestintä, sosiologia, naistutkimus, fonetiikka. Helsingin yliopisto, 2008.
Teatteri-ilmaisun ohjaajan tutkinto (TIO)
. Stadia, Helsingin ammattikorkeakoulu, 2003.

MUUT TUTKINNOT
Opetushallinnon tutkinto. Opetushallitus, 2008

MUU KOULUTUS
Kehittyvä rehtori 2013 - Taideyliopiston johtamiskoulutus, Sibelius-Akatemia, 2013 - 2014
Teatteriopettajan erikoistumisopinnot, Metropolia 2006
Nordiska folkhögskolanin teatterilinja Ruotsissa 1991 - 1992
Ylioppilas 1991. Yhtenäiskoulu, Helsinki


KIELITAITO

Englanti - kiitettävä

Ruotsi - hyvä

Saksa ja espanja - alkeet

Helsingin lisäksi olen asunut Lontoossa, Götebogissa ja Barcelonassa.

MIETTEITÄ JA KOKEMUKSIA...

JOHTAJUUDESTA
Olen toiminnanjohtaja Esittävien taiteiden oppilaitosten liitossa (ETOL ry). Liitto on taiteen perusopetusta antavien sirkus- ja teatterikoulujen edunvalvontajärjestö. Aloitin työn vuonna 2021 ja olen ETOL ry:n ensimmäinen toiminnanjohtaja. Ennen nykyistä työtäni toimin lasten ja nuorten teatterikoulun rehtorina 15 vuotta. Hallinto, apurahaviidakko, budjetointi, byrokratia kuin myös arvojohtajuus, viestintä ja markkinointi ovat tulleet työni kautta tutuiksi. Johtajakokemusta on karttunut lisäksi erillisistä projekteista ja ohjaustöistä. Olen ollut mukana perustamassa ja pyörittämässä osuuskuntaa, joka vastaa käytännössä pitkälti yrittäjän työtä. Monia polkuja on siis johtajuuden saralla kuljettu ja sitä myöten kartutettu taitoja: taloushallinnon perustiedot, kokonaisuuksien hallinta ja tuotantotyön taidot ovat karttuneet niin työelämässä kuin opinoissakin. Käytännön työn lisäksi olen oppinut ymmärtämään Suomen - ja maailman - kulttuuripolitiikkaa. Olen toiminut myös tuottajana muutamassa vapaan kentän teatteriproduktiossa.

Minua inspiroi johtajuudessa eritoten suunnittelu ja organisointi, suurienkin kokonaisuuksien hahmottaminen ja hallinta. Nautin siitä, kun useat langat pysyvät käsissä ja kun isokin palapeli vihdoin alkaa tulla valmiiksi ja näkee työnsä jäljen.

Taiteelliselta pohjakoulutukseltani olen teatteri-ilmaisun ohjaaja ja pitkään toiminkin lähinnä taiteellisella ja pedagogisella puolella. Teatterikoulun rehtorina ja opettajana nämä luonnollisesti yhdistyivät. Vuonna 2017 kaipasin muutosta uralleni ja otin selkeän loikan kohti tuotannollis-hallinnollisia tehtäviä; hakeuduin Sibelius-Akatemian kansainväliseen Arts Management - maisteriohjelmaan ja valmistuin sieltä 2020. Erikoistuin opinnoissani mm. teatterinjohtajuuteen ja taiteellis-tuotannolliseen ajatteluun, joita opiskelin myös Teatterikorkeakoulun kursseilla. Pro-Gradu - työni En pyrkinyt johtajaksi on tapaustutkimus teatterinjohtajuudesta pienissä ja keskisuurissa helsinkiläisteattereissa.

TYÖSTÄ TAITEEN PARISSA
En missään nimessä ole kuitenkaan hylännyt taidetta tekijänä. Se on tärkeä henkireikä ja työn pohtiminen välillä ensisijaisesti taiteellisesta näkökulmasta on merkittävää myös johtajuuden kannalta. Taidealan johtajien on tärkeää ymmärtää taiteen tekemisen operatiivisia prosesseja myös sisältäpäin katsottuna. Viimeisin taiteellinen työni on Suomenlinnan seikkailukierros, jonka olen ohjannut vuosina 2020 - 2022 (vuoden 2023 kierros on työn alla).

Vaikka olenkin vahvasti teatterintekijä, olen laaja-alaisesti taiteen ja kulttuurin ystävä. Työkokemusta löytyy myös museoalalata ja museodraama on yksi erityisosaamisalueeni ja intohimoni. Lisäksi tapahtumatuotanto, poikkitaiteelinen työ ja festivaalit kiinnostavat. ETOL ry:n kautta olen tutustunut enemmän myös sirkukseen taiteenlajina.
Myös muut taiteenalat kuten kuvataide, kirjallisuus, musiikki ja tanssi ovat sydäntäni lähellä.

ARVOISTA
Oli kyse sitten minkälaisesta kulttuurityöstä vaan, minulle on tärkeää pitää arvoista kiinni: tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ekologisuus, saatavuus ja saavutettavuus täytyy aina punnita huolella. Yhteisöllisyys ja yleisötyö ovat myös usein merkittävässä osassa projekteissani.

ITSESTÄNI
Olen tiedonjanoinen ja seikkailunhaluinen - valmis hyppäämään uuteen, kyseenalaistamaan vanhoja käytäntöjä ja rikkomaan rajoja. Uskon, että projektiin kuin projektiin voi löytää oman näkökulmansa ja oman tapansa tehdä työtä kunnianhimoisesti.

OTA YHTEYTTÄ!

YHTEYSTIEDOT

Liisa Pylkkänen

liisapy@gmail.com

+358505448595